Projekt w realizacji

Budowa budynku

w Bemowie Piskim

Budowa budynku dla Zestawów Laserowych Symulatorów Strzelań wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu budową: wiat, chodników, placów i dróg utwardzonych, ogrodzenia, zbiornika przeciwpożarowego oraz zbiornika retencyjnego odparowującego w Bemowie Piskim – postępowanie nr 73/RB

Termin realizacji zadania: 12.08.2021r. do 28.12.2022r.

Wartość budowy: 10 972 436,40 brutto

Zakres prac obejmował:

– Kompleksową budowę budynku :

pow. użytkowa 1 173,69 m2;

pow. zabudowy  1 317,33 m2;

kubatura użytkowa 5 447,93 m3

– Roboty instalacji sanitarnych: przyłączy wod- kan , zbiorników p/poż, instalacje wewnętrzne: centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji mechanicznej , klimatyzacji;

– Roboty instalacji: energetycznych ,elektrycznych, odgromowych , teletechnicznych ( LAN, CCTV, SSWiN, KD);

– Wykonanie zagospodarowania terenu: Nawierzchnia konstrukcji  dróg i placu -betonowa , Nawierzchnie ciągów pieszych z kostki betonowej

Galeria zdjęć