Projekt zrealizowany

Budynek użyteczności publicznej

w Łapach

Dokończenie prac związanych z „Budową budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 – etap I i etap II.

Termin realizacji zadania: 17.02.2020r. do 30.11.2020r.

Zakres prac obejmował: 

– Roboty ogólnobudowlane;

– Roboty instalacji sanitarnych : centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji mechanicznej , klimatyzacji;

– Wykonanie Sali widowiskowej wraz z wyposażeniem w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, mechanikę sceny;

– Wykonanie zagospodarowania terenu z kostki granitowej, płyt granitowych wraz z parkingami z betonowej kostki brukowej;

– Wykonanie instalacji elektrycznych, odgromowych , teletechnicznych : LAN, CCTV, SSWiN, KD,P/poż , powiadamiania i systemu alarmowego.

Galeria zdjęć