Projekt w realizacji

Budynek wielorodzinny

w Czyżewie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowę 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną ( przyłącza i instalacja; kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja oświetleniowa zewnętrznego ) na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie

Termin realizacji zadania: 24.05.2021r. do 30.09.2022r.

Wartość budowy: 5 723 800,90   brutto

Zakres prac obejmował: 

– budowę budynku mieszkalnego w systemie „ pod klucz”

– realizacja niezbędnych urządzeń technicznych ( przyłącza i instalacja; kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, instalacja elektryczna i teletechniczna , instalacja oświetleniowa zewnętrznego

– zagospodarowanie i utwardzenie terenu pod ciągi piesze i parkin

Galeria zdjęć