O nas

O nas – doświadczenie w zakresie budownictwa, zrealizowane inwestycje.

Jesteśmy firmą budowlaną z dużym doświadczeniem - z sukcesem zrealizowaliśmy wiele inwestycji. Oto przykłady kilku z nich:

1. Budowa budynku dla Zestawów Laserowych Symulatorów Strzelań wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu budową: wiat, chodników, placów i dróg utwardzonych, ogrodzenia, zbiornika przeciwpożarowego oraz zbiornika retencyjnego odparowującego w Bemowie Piskim – postępowanie nr 73/RB.

Zakres prac:
- budowa budynku o pow. użytkowej 1 173,69 m2;
- wykonanie przyłączy wod.- kan., zbiorników ppoż., instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;
- wykonanie  instalacji energetycznych, elektrycznych, odgromowych, teletechnicznych;
- wykonanie zagospodarowania terenu: betonowej nawierzchni dróg i placu; nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerze geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie.

Zakres prac:
- budowa budynku mieszkalnego w systemie „pod klucz”;
- wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz oświetlenia zewnętrznego;
- zagospodarowanie i utwardzenie terenu pod ciągi piesze i parkingi.

3. Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie pracowni Tomografii Komputerowej wraz z montażem dostarczonego przez TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tomografu w części pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach”. wiat, chodników, placów i dróg utwardzonych, ogrodzenia, zbiornika przeciwpożarowego oraz zbiornika retencyjnego odparowującego w Bemowie Piskim – postępowanie nr 73/RB.

Zakres prac:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego;
- prace wyburzeniowe;
- roboty murowe, tynkarskie; montaż ślusarki drzwiowej z osłoną radiologiczną;
- wykonanie robót wzmacniających posadzkę dla instalacji tomografu; prace malarskie;
- wykonanie ścian, drzwi, okna do sterowni z osłoną radiologiczną;
- wykonanie wentylacji mechanicznej; wykonanie instalacji wod.-kan. oraz ogrzewania c.o.;
- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej;
- montaż i uruchomienie tomografu.