Projekt zrealizowany

Pracownia Tomografii Komputerowej

w Mońkach

Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie pracowni Tomografii Komputerowej wraz z montażem dostarczonego przez TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tomografu w części pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach”.

Termin realizacji zadania: 19.08.2021r. do 14.10.2021r.

Wartość budowy: 1 322 250,00 brutto

Zakres prac obejmował: 

– Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenia na budowę 

-Roboty wyburzeniowe (rozbiórkowo- demontażowe);

– wykonanie posadzki z wykładzin PCV

– roboty murowe, tynkarskie,

– montaż ślusarki drzwiowej z osłoną radiologiczną,

– wykonanie robót wzmacniających posadzkę pod kątem instalacji tomografu. 

-roboty remontowo malarskie

Galeria zdjęć