Projekt zrealizowany

Przebudowa dojazdu pożarowego

w leśnictwie Żednia

Termin realizacji zadania: 08.04.2019r. do 20.11.2019r.

Wartość budowy: 1 433 563,29  brutto

Zakres prac obejmował: 

– odtworzenie projektowanej trasy i punktów wysokościowych;

– karczowanie i wywóz pni;

– wykonanie wykopów i nasypów ;

– wykonanie przepustów drogowych;

– wykonanie koryta drogi;

– wykonanie stabilizacji cementem nasypu;

– wykonanie warstw konstrukcji obiektu. 

Galeria zdjęć