W trakcie realizacji

Budowa budynku w Bemowie Piskim

Budowa budynku dla Zestawów Laserowych Symulatorów Strzelań wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu budową: wiat, chodników, placów i dróg utwardzonych, ogrodzenia, zbiornika przeciwpożarowego oraz

Zobacz szczegóły »